Sự cố tắc đường trong vận tải đường sắt và cách giải quyết

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 96 | Cật nhập: 12/9/2022 10:18:03 AM | RSS

TH - Tắc đường trong vận tải đường sắt là trường hợp khách quan, bất khả kháng. Chúng ta cần nắm được cách giải quyết khi có sự cố tắc đường trên đường vận tải đường sắt.

Căn cứ vào khoản 11, Điều 3 Thông tư 09/2018/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, thì tắc đường trong vận tải đường sắt không do lỗi của doanh nghiệp kinh doanh vận tải mà được xem là trường hợp bất khả kháng.

Trong Thông tư của Bộ Giao thông vận tải có khoản 11, điều 3 quy định: Trường hợp bất khả kháng là trường hợp xảy ra do thiên tai, địch họa, dịch bệnh hoặc vì lý do bảo đảm trật tự, an ninh xã hội, tắc đường vận chuyển không do lỗi của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt, hành khách, người gửi hành lý ký gửi mặc dù doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt, hành khách, người gửi hành lý ký gửi đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Sự cố tắc đường trong vận tải đường sắt và cách giải quyết

Theo đó, tắc đường trong vận tải đường sắt là trường hợp khách quan, bất khả kháng. Bởi vậy, khi có sự cố gây tắc đường trên đường vận tải đường sắt thì:

- Nếu hành khách muốn trở về ga đi, doanh nghiệp phải bố trí đưa hành khách trở về bằng chuyến tàu đầu tiên và hành khách không phải trả tiền vé. Khi trở về, hành khách có thể xuống một ga dọc đường nếu tàu có đỗ. Doanh nghiệp phải trả lại tiền vé cho hành khách trên đoạn đường từ ga hành khách xuống tàu đến ga đến ghi trên vé;

- Trường hợp hành khách xuống tàu tại ga có đỗ và yêu cầu trả lại tiền vé thì doanh nghiệp phải trả lại tiền vé đối với đoạn đường mà hành khách chưa đi;

- Trường hợp hành khách chờ đợi ở ga mà tàu phải đỗ lại để chờ đi tiếp, doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tối thiểu như: Ăn, uống miễn phí cho hành khách trong suốt thời gian chờ đợi ở ga;

- Trường hợp doanh nghiệp phải tổ chức chuyển tải, thì doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho hành khách như quy định...