Một số lưu ý về phương tiện và lái xe vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam – Lào

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 96 | Cật nhập: 12/8/2022 10:27:48 PM | RSS

TH - Dưới đây là những quy định, điều kiện về phương tiện, lái xe và người đi trên phương tiện khi hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam – Lào của doanh nghiệp.

Đối với phương tiện

Phương tiện được cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào là xe ô tô bao gồm: Xe ô tô đầu kéo, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo ô tô và phương tiện chuyên dùng lưu thông trên đường bộ có Giấy đăng ký phương tiện và biển số do cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp. Phương tiện bao gồm phương tiện thương mại và phương tiện phi thương mại.

Phương tiện thương mại bao gồm: Xe ô tô vận tải hành khách theo tuyến cố định; Xe ô tô vận tải hành khách theo hợp đồng và vận tải khách du lịch; Xe ô tô vận tải hàng hóa; Xe ô tô chuyên chở người, hàng hóa và xe máy chuyên dùng lưu thông trên đường bộ phục vụ các công trình, dự án, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên lãnh thổ Lào theo quy định.

Một số lưu ý về phương tiện và lái xe vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam – Lào

Phương tiện thương mại phải được gắn thiết bị giám sát hành trình, có phù hiệu, biển hiệu và niên hạn sử dụng theo quy định.

Phạm vi hoạt động của phương tiện

Phạm vi hoạt động: Các phương tiện được phép hoạt động tại các tỉnh, thành phố của bên ký kết kia và qua lại các cặp cửa khẩu theo quy định tại Nghị định thư.

Phương tiện không được phép vận tải hàng hóa hoặc hành khách giữa hai điểm trong lãnh thổ của bên ký kết kia.

Quy định về giấy tờ của phương tiện

Khi lưu hành, phương tiện phải có các giấy tờ còn hiệu lực cùng bản dịch tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng quốc gia của nước đến có chứng thực (trừ trường hợp giấy tờ được in song ngữ Việt - Lào hoặc Việt - Anh, Lào - Anh) để trình các cơ quan hữu quan khi được yêu cầu, cụ thể như: Giấy đăng ký phương tiện; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Giấy phép liên vận; Giấy bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với bên thứ ba; Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập - tái xuất hoặc tạm xuất - tái nhập.

Đối với phương tiện vận tải hành khách, ngoài các giấy tờ của phương tiện vừa nêu trên phải có thêm một số giấy tờ liên quan theo quy định cụ thể như: Danh sách hành khách tuyến cố định; Hợp đồng vận tải hành khách. Đối với phương tiện vận tải hàng hóa, ngoài các giấy tờ của phương tiện vừa nêu trên phải có thêm các giấy tờ: Vận đơn; Tờ khai hải quan đối với hàng hóa; Giấy chứng nhận kiểm dịch động, thực vật.

Ngoài giấy phép liên vận, phương tiện vận tải chuyên chở hàng nguy hiểm, hàng có trọng tải hoặc kích thước vượt quá quy định khi vào lãnh thổ của Bên ký kết kia phải được cơ quan có thẩm quyền của Bên ký kết đó cấp giấy phép lưu hành đặc biệt theo quy định.

Quy định đối với lái xe

Lái xe điều khiển phương tiện qua lại biên giới phải có các giấy tờ còn hiệu lực: Giấy phép lái xe quốc gia hoặc quốc tế phù hợp với loại xe mà mình điều khiển; Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu và thị thực do cơ quan có thẩm quyền cấp (trừ đối tượng được miễn thị thực).

Trong trường hợp hộ chiếu của lái xe và Giấy đăng ký phương tiện không do cùng một Bên ký kết cấp thì phải có thêm bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm trở lên cùng bản dịch tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng quốc gia của nước đến của lái xe với doanh nghiệp hoặc thẻ tạm trú hoặc chứng minh thư ngoại giao.

Ký hiệu phân biệt quốc gia của phương tiện

Ký hiệu phân biệt quốc gia của Lào là LAO; ký hiệu phân biệt quốc gia của Việt Nam là VN. Ký hiệu phân biệt quốc gia do cơ quan cấp phép phát hành cùng với việc cấp Giấy phép liên vận. Phương tiện của Việt Nam phải gắn ký hiệu phân biệt quốc gia ở góc phía trên bên phải của kính trước (nhìn từ trong xe).